Fyzická bezpečnosť

Cenník služieb fyzickej bezpečnosti

Cenník našich služieb je informatívny a konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa. Pre poskytnutie výhodnejšej ceny sa berie do úvahy aj počet odobratých hodín. V ponuke máme tri druhy balíkov:

FB Balík č. 1 – od 4,30 €/hod. /osoba

 • zamestnanec v štandardnej uniforme SBS
 • zamestnanec so základným kurzom SBS v zmysle zákona
 • zamestnanec s kratšou praxou
 • pracovník s nižším telesným fondom
 • vedenie predpísaných evidencií v zmysle zákona o SBS
 • evidencia návštev, motorových vozidiel, kľúčový režim
 • kontrolná činnosť s možnosťou aplikácie ActiveGuard

Vhodné na evidenčnú a informátorskú činnosť, na vstupoch do budov s nižšou dôležitosťou, rôzne varianty vrátnic, objekty s nižším stupňom ochrany.  Výkon nočného strážnika v miestach vhodne zabezpečených proti vonkajším vplyvom

FB Balík č. 2 – od 4,95 €/hod. /osoba

 • akceptovanie požiadaviek na služobnú rovnošatu
 • zamestnanec s praxou v strážnej službe
 • kontrolná a obchôdzková činnosť s aplikáciou ActivGuard
 • služobný pes
 • vecné bezpečnostné prostriedkyň
 • možnosť vzdialeného monitorovania z operačného strediska

Vhodné na výkon služby v recepčnom režime, prípadne v areáloch so strážnym režimom. Priemyselné parky, závody, podniky s potrbou obsluhy technických zariadení, PC, telefónnych ústrední, kamerových systémov. Výkon kontroly na osobných a nákladných vrátniciach, s dôrazom na perimetrickú kontrolu objektu.

FB Balík č. 3 – od 5,94 €/hod. /osoba

 • telesne vzdatný personál
 • dôraz na výzor a správanie
 • prax v bezpečnostných službách
 • špeciálne školenia, držitelia zbrane
 • schopnosť aktívne zvládnuť krízové situácie
 • vypracovanie mesačných hlásení z výkonu služby
 • možnosť napojenia na PCO
 • možnosť investovania do bezpečnostných zariadení z vlastných zdrojov

Vhodné na výkon služby v rizikových oblastiach, alebo reprezentatívnych priestoroch v spoločenskom oblečení. Aktívny výkon služby na miestachs vysokým počtom osôb. Preventívna činnosť na potlačenie kriminality. Stráženie vysokých hodnôt v objektoch so špeciálnym režimom. Výkon stráženia na verejných priestranstvách.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte: 0908 909 904

 

Comments are closed